Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

zvr
4298 58c1 390
Reposted frommollim mollim viapastelowisko pastelowisko
zvr
5757 6db2 390
Reposted byCrossroademon Crossroademon
zvr
5725 198d 390
zvr
5703 5a23 390
zvr
5871 5719 390
Reposted fromkimik kimik viajointskurwysyn jointskurwysyn
5703 6baa 390

darksideoftheshroom:

trippy handmade woolen “Glitch” rugs by Faig Ahmed - these are full size rugs with incredible handiwork! 

July 06 2017

zvr
8582 90c9 390
Reposted fromaimless aimless viavigil vigil
zvr

July 05 2017

0438 8d7c 390

midnitesurprise:

greet the morning

July 04 2017

zvr
4318 d531 390

zandraart:

gentle current

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter
zvr
5446 2ed1 390
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viaOwTheEdge OwTheEdge
6373 6bd3 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaOwTheEdge OwTheEdge
zvr

Kowloon walled city the most densely populated area to ever exist

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; Kowloon walled city the most densely populated area to ever exist 14:52 24.01.2015, Maxx, amazing, World Of Technology Kowloon walled city: the most densely populated area to ever exist. 3.2 million people per square mile.

Reposted fromlockes lockes viatohuwabohu tohuwabohu

July 03 2017

zvr
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viajointskurwysyn jointskurwysyn
zvr
Wszystko jest piękne, nawet na pewno, jeśli się ma te dwadzieścia parę lat. Wtedy są złudzenia i miłość - i wszystko jest do zdobycia, bo właśnie te głupie dwadzieścia lat. A potem przychodzi życie twarde, bezlitosne, obedrze człowieka do naga z tych złudzeń - i wtedy nic nie zostaje z tych dwudziestu lat i  z tej wiosny, i z tej miłości... Z początku człowiek cierpi, szuka jeszcze swoich złudzeń, potem przestaje cierpieć, tyje, sam sobie pluje w mordę, śmieje się z tego, co było w nim kiedyś najlepsze. Śmieje się, śpiewa głupie piosenki i boi się przyznać, że sam miał kiedyś dwadzieścia lat i wiosnę. A potem już nie ma żadnych marzeń, to już niepotrzebne, tylko tak - z dnia na dzień.
— Marek Hłasko "Trudna wiosna"
Reposted fromflesz flesz viavigil vigil
9870 9b44 390
Reposted fromjottos jottos viavigil vigil
zvr
9732 44e0 390
Reposted fromtfu tfu viavigil vigil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl