Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2018

zvr
6214 0aa0 390
Reposted fromPoranny Poranny viasarazation sarazation
zvr
7680 1317 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasarazation sarazation
zvr
3248 adf9 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viasarazation sarazation
zvr
9629 c5fc 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawszystkodupa wszystkodupa
zvr
zvr
zvr
To bzdura, że mężczyzna ma za Tobą szaleć. On ma Cię akceptować taką jaka jesteś. I działać na Ciebie tak, że po jego spojrzeniu pamiętasz hasło do skrzynki, choćbyś je zmieniła wczoraj. W dzisiajszych czasach za bardzo ceni się pożądanie, a zupełnie nie docenia miłości.
— zvr (aka deliciouscopypasta)
zvr
4451 3c5c 390
Reposted from4777727772 4777727772
zvr
4450 83c2 390
Reposted from4777727772 4777727772
zvr
1702 c23f 390
Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
zvr
9338 a44c 390
Waiting on the beaches (Dunkirk, 2017)
Reposted fromvolldost volldost viawszystkodupa wszystkodupa
zvr
zvr

January 03 2018

zvr
zvr
Reposted fromtoft toft viavigil vigil
zvr
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viavigil vigil
zvr
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viaxannabelle xannabelle

aspiringhuman:

coldeyesthatburn:

How much of the “i hate being an adult” is really just feeling the crushing preasure of capitalism

Bruh like all of it

zvr
5966 6e27 390
Reposted fromMuppet Muppet viaxannabelle xannabelle
zvr
4199 b8ad 390
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl